Till senaste kommentaren

Vad får man göra när grannens träd växer in på tomten?

Hej!

Vi har ett återkommande problem med grannens träd som växer in på vår tomt.
Det tar vår kvällssol och på hösten får vi alltid räfsa upp hundratals grenar.

Min fråga är därför; vad får vi som grannar göra?
Visa bästa svaret

Kommentarer

 • Hej Helen!

  Tack för din fråga!

  Innan några åtgärder görs bör man föra en dialog med sin granne för att belysa problemet.
   
  I Jordabalken, 3 kap. Rättsförhållande mellan grannar, anges att: ”Tränger rot eller gren in på fastighet från område intill denna och medför detta olägenhet för fastighetens ägare, får denne taga bort roten eller grenen. Områdets ägare skall dock beredas tillfälle att själv utföra åtgärden, om denna kan befaras medföra skada av betydelse för honom.”

  Hör gärna av dig vid följdfrågor!

  Med vänlig hälsning,

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.