Till senaste kommentaren

Hur nära får jag placera mitt växthus till tomtgräns?

Hej, VI här fastigheten i Vejbyslätt och tänker sätta upp ett 12 kvm stort växthus. Grannen har satt upp ett 2 .m högt plank och vi vill sätta växthuset 1 meter från planket. OK?

Kommentarer

 • Hej Johnny!
  Tack för din fråga.
  Ja, om du har grannens medgivande att placera växthuset 1 meter från planket är det okej.

  I omedelbar närhet av ett en- eller tvåbostadhus får du uppföra en eller flera fristående komplementbyggnader, så kallade friggebodar. Den sammanlagda byggnadsarean av alla friggebodar som du ska bygga på tomten får inte vara större än 15 m².

  Tänk på att byggnaden:
  • inte får vara högre än 3,0 meter från lägsta marknivå till taknock eller högsta takhöjd
  • endast får uppföras nära ett en- eller tvåbostadshus
  • inte får placeras närmare än 4,5 meter till tomtgränsen utan grannens medgivande. Om du vill placera boden närmare fastighetsgränsen än 4,5 meter mot en gata, väg eller park behöver du alltid bygglov.

  Läs mer om ej bygglovs- eller anmälningspliktiga arbeten.

  Har du fler frågor är du välkommen åter!
  Med vänlig hälsning,
 • Tack för svar  
  Fixar grannens godkännande och sedan bygger jag.
  En annan fråga; hur högt plank får man bygga i tomtgräns utan grannens godkännande,?
  Vänligen Johnny Stamming
 • Hej igen Johnny,

  Man får sätta upp ett staket som inte är högre än 1,1 meter från lägsta marknivå och genomsiktligheten är minst 50 procent. Ett staket som är högre än 1,1 meter eller har mindre än 50 procent genomsiktlighet sett rakt framifrån räknas som ett plank och det kräver bygglov om man bor inom detaljplanerat område. Tänk också på att du inte får placera ett staket så att det hindrar sikten vid utfarter och korsningar.

  Med vänlig hälsning
  Marie Kundtjänsthandläggare

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.