Till senaste kommentaren

Trafikmiljön längs Röstisvägen, Magnarp

Jag önskar fler hastighetsdämpande åtgärder genomförs/uppförs längs Röstisvägen, framförallt vid s-kurvan och vidare mot östra utfarten. Det finns ett återkommande mönster av bilförare som inte håller sig inom hastighetsgränserna i område. Tack.

Vidare önskar jag kommunen visar var förväntade besökare till fastigheter i närområdet avses parkera. Tidigare möjligheter längs Röstisvägen exempelvis, är i och med den av kommunen beviljade förtätningen, omöjliggjorda genom den större mängd in- och utfarter till respektive fastighet som förtätningen har medfört. Tack.

Kommentarer

 • Hej Anders!
  Tack för dina frågor.

  Jag tar detta vidare till trafik för svar och återkommer till dig.

  Ha en fin dag!
  Med vänlig hälsning,
 • Hej igen Anders,

  Vi ber om ursäkt för sent svar!

  Vi har nu fått följande svar från trafikenheten:
  Samhällsbyggnadsnämnden som ansvarar för infrastruktur och trafikfrågor har meddelat att det inte ska anläggas några hastighetsdämpande åtgärder under denna mandatperioden.

  På allmän plats inom tättbebyggt område där kommunen är huvudman för hållande av allmänna platser och inom vägområde för allmän väg får fordon parkeras högst 24 timmar i följd på vardagar, utom vardag före söndag och helgdag. Parkering kan därmed ske på Röstisvägen såvida det inte strider mot de generella parkeringsbestämmelserna i trafikförordningen (t ex parkering i eller för nära korsning eller så att in/utfart från fastighet hindras).

  Om du har fler frågor är du varmt välkommen att kontakta oss igen.

  Med vänlig hälsning,
  Mathilda Kundtjänsthandläggare
 • Tack för svar och återkoppling. Jag skulle vara intresserad i syfte att undvika missförstånd, att de angivna möjliga ytorna markeras på enklaste sätt på en karta över aktuellt område, Röstisvägen med tillhörande småvägar. Tack på förhand.


  Mvh
  Anders
 • Hej Anders,

  Det är upp till den som parkerar fordonet att se till att gällande bestämmelser följs. Vi har dessvärre inte möjlighet att skapa det kartunderlag som du önskar.

  Om du har fler frågor är du varmt välkommen att kontakta oss igen.

  Med vänlig hälsning, 


  Mathilda Kundtjänsthandläggare

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.