Till senaste kommentaren

Hur stor tillbyggnad får jag göra till ett förråd?

Hej

Kan jag bygga till ett förrådsrum till ett befintligt förråd utan att söka bygglov för detta. Tillbyggnaden är på 13,8 kvm och ligger intill grannens tomt. Grannen har dock godkänt detta och kan komma med ett skriftligt godkännande vid behov. Förrådsrummet ska användas till förvaring av utemöbler, verktyg och dylikt.

Tack

Kommentarer

 • Hej Mirand,

  Tack för att du har kontaktat oss!

  I omedelbar närhet av ett en- eller tvåbostadhus får du uppföra en eller flera fristående komplementbyggnader, så kallade friggebodar. Den sammanlagda byggnadsarean av alla friggebodar som har uppförts på tomten får inte vara större än 15 m².

  Tänk på att byggnaden:

  • inte får vara högre än 3,0 meter från lägsta marknivå till taknock.
  • endast får uppföras nära ett en- eller tvåbostadshus.
  • inte får placeras närmare än 4,5 meter till tomtgräns utan grannens medgivande. Om boden ska placeras närmare fastighetsgräns än 4,5 meter mot gata, väg eller park krävs alltid bygglov. 
  Du kan läsa mer om detta på vår hemsida.

  Om du har fler frågor är du varmt välkommen att kontakta oss igen.

  Med vänlig hälsning, 

  Mathilda Kundtjänsthandläggare
 • Hur ska man göra för anmälan till byggnadsnämnden samt vilka dokument behövs. Måste jag dessutom vänta på något klartecken eller är det bara till att följa reglerna och börja bygga


 • Hej Mirand,

  Om du inte har någon friggebod på tomten sedan tidigare så kan du uppföra förrådet utan att vare sig ansöka om bygglov eller anmäla det till bygglovsenheten. Du får ha friggebodar med en sammanlagd byggnadsarea på 15 kvm på din tomt.

  Om du har en eller flera friggebodar på tomten sedan tidigare kan du göra en anmälan om att bygga en attefallsbyggnad. Då är det dessa krav som gäller:
  • byggnaderna måste placeras minst 4,5 meter från tomtgräns till granne, eller
   närmare med grannens skriftliga godkännande
  • avstånd till tomtgräns mot gata måste vara minst 4,5 m
  • byggnaderna får ha en nockhöjd på maximalt 4 meter
  • anmälan och startbesked krävs innan byggstart
  • bygglov krävs om befintliga byggnader är särskilt värdefulla ur historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt eller ingår i sådan miljö. Bygglov krävs också om kommunen i detaljplan kräver bygglov för den aktuella åtgärden.
  Anmälningsblanketten hittar du bifogad i ärendet.

  Om du har fler frågor är du varmt välkommen att kontakta oss igen.

  Med vänlig hälsning,
  Mathilda Kundtjänsthandläggare

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.