Till senaste kommentaren

Behövs bygglov för att bygga tak över altan utanför detaljplanerat område?

Jag bor på lantbruksfastighet utanför detaljplanerat område och vill bygga altan om 50kvm med tak över. Behöver jag bygglov för detta?

Kommentarer

 • Hej Emil!

  Tack för din fråga!

  Jag har hämtat denna text från vår hemsida om tillbyggnad utanför detaljplanerat område:

  Utanför detaljplanerat området och sammanhållen bebyggelse får du göra vissa bygglovsbefriade kompletteringsåtgärder om du bor i ett en- eller tvåbostadshus. Detta gäller inte om du bor inom ett område som omfattas av områdesbestämmelser med utökad lovplikt. Den befintliga bebyggelsen får inte betraktas som särskilt värdefull. Om byggnaden är medtagen i Ängelholms kommuns bevaringsprogram måste bygglov sökas för åtgärden.

  Du får vid ett tillfälle göra en tillbyggnad som ökar bostadshusets byggnadsarea med maximalt 25 % av ursprungligt bygglov och som inte har en större byggnadsarea än 25 m². Avstånd till tomtgräns skall vara minst 4,5 m. Tillbyggnaden skall vara kopplad till funktionen boende, den får inte vara en självständig bostad eller till exempel en lokal för näringsverksamhet. Tillbyggnaden skall vara underordnad och inte dominera över befintlig byggnad vad gäller volym och utformning.

  Återkom gärna om du har fler frågor.

  Med vänlig hälsning,

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.