Till senaste kommentaren

Synpunkter kring planerna för Pytteleden

Som många andra Ängelholmare så är jag förtvivlad över kommunens beslut att riva Pyttebron och bygga en trafikerad led rakt igenom Pytteområdet. Jag försöker se objektivt på det hela men kan ändå inte förstå varför denna lösning har valts.

Det som lockade min familj att flytta hit var Ängelholms gröna centrum, Rönne å och Hembygdsparken, nu förstörs alla dessa tre med denna nya Pytteled.

Om Pytteleden byggs så kommer den önskade effekten vara att trafiken minskas på Nybrogatan, till en början... men sen när kommunen växer, desto mer kommer trafiken växa på både Nybrogatan och Pytteleden och då har vi plötsligt två trafikerade leder i centrum.

Större städer bygger ringleder runt sina centrum för att slippa biltrafik i staden, och jag förstår att detta är en dyr lösning men med tanke på att trafiksituationen i Ängelholm inte är så svår i nuläget så kan man väl avvakta och spara pengar till en sådan långsiktig lösning istället för att förstöra stadens kärna. Grönområden i centrum kommer aldrig tillbaka. Tänk på det.

Pytteleden förstör Ängelholms gröna centrum, förstör naturen kring Rönne å samt ökar bullret nära Hembygdsparken. Detta är inte bra för alla djuren som bor där, och det hade varit fruktansvärt om parken inte kunde husera dem längre på grund av det.

Vad är visionen för Ängelholm? Ta bort det gröna för nya vägar och bostäder? Vilket problem löser Pytteleden? Om det är för att minska trafiken i centrum så flyttar den bara problemet några meter och förstör Ängeholms riktiga gröna centrum som är Pytteområdet. Om detta är visionen, då kommer det ju inte finnas något unikt som lockar med Ängelholm längre.

Ängelholms goda rykte och image runt omkring i Sverige härrör sig från just denna bevarade småstadsidyll som kan tillskrivas miljön kring Rönne å. Vill man offra detta?

Kommentarer

 • Hej Jonathan!
  Tack för dina synpunkter.

  Jag kommer ta dessa vidare till politiken för vidare svar.

  Ha en fin helg!
  Med vänlig hälsning,
 • Hej Jonathan!
  Nu har jag fått ett svar från vår trafikenhet till dig.

  Inom den politiska avsiktsförklaringen om trafikfrågor i Ängelholms centralort har partierna kommit överens om följande vision:
  • Stadskärnan är först och främst för människor, inte för bilar.
  • Vi vill utveckla en attraktiv och hållbar stadskärna som är en helhet.
  • Vi vill skapa plats för människor och möten i stadskärnan.
  • Vi vill ta tillvara stadens läge vid havet och utveckla tillgången till stranden för både invånare och besökare.
  • Vi vill ha en tillgänglig och säker infrastruktur för alla trafikanter.
  • Vi vill lösa trafikförsörjningen till Resecentrum, de nya bostadsområdena och till havet.
  • Gröna områden är viktiga i stadsbilden.
  Läs gärna mer om politikens avsiktsförklaring.

  Kringled
  När det gäller kringled så har Ängelholms kommun 2017 tagit fram en utredning kallad Västra länken.
  Syftet med utredningen var att besvara om en västlig länk kan bidra till att avlasta Nybrogatan och därmed lösa de trafikproblem som en utbyggnad av Stationsområdet förväntas leda till. Utredningen skulle även besvara var en västlig länk lämpligen lokaliseras samt vilka konsekvenser och övriga nyttor den ger.
  I utredningen har trafikflöden räknats upp till 2037 års nivåer, bland annat till följd av alstrad trafik från exploatering av stationsområdet. Det konstateras i rapporten att ingen av de föreslagna dragningarna av en så kallad västra länk kan reducera trafiken på Nybrovägen 2037 till dagens nivåer.

  Önskar du läsa rapporten som sin helhet kan du söka på Västra länken i vårt kommundiarium på vår webbplats.


  Ha en fin dag!

 • Jag instämmer i Jonatans synpunkter från den 19 novmber 2020.  

  När man tittar på kommunens avsiktsförklaring om att stadskärnan först och främst är till för människor, inte bilar, och att grönområden är viktiga i stadsbilden, har jag svårt att förstå att man inte tar höjd för andra alternativ.

  Vad jag har kunnat utläsa av detaljplanen finns en hel del att önska både vad gäller förorening och buller, för att inte tala om den förstörelse av naturområden i centrum som utbyggnaden kommer att generera. Beräkningar visar att 2037 kommer 8100 bilar/dag att belasta leden. Önskvärt hade varit om man hade tagit höjd för hur det kan komma att se ut om 30/50 år t ex? I min mening är det en kortsiktig lösning på ett problem som miljömässigt kommer att vara ett problem även i framtiden. Jag vill bo i ett Ängelholm som är en attraktiv, unik stad med karaktär och lokal identitet. Jag kan inte se att det kommer att gå att bevara dessa värden om negativ påverkan på stadskärna och den centrumnära naturliga miljön sker. Äldre personer behöver ha centrumnära rekreationsmiljöer och det ska vara enkelt att ta sig dit.

  Visserligen blir det lättare att ta sig till de nya områdena vid stationen och Havsbaden men i förlängningen kommer det att medföra andra problem i områdena kring leden. Vi flyttar problematiken några hundratals meter och det är stora kapital-, miljö-, och sociala värden som kommer att försvinna med denna led.


  Agnes


 • Hej Agnes!
  Tack för dina synpunkter.

  Officiella yttranden för detaljplanen ska inlämnas genom e-tjänsten yttrande av detaljplan
  Detta för att vi ska vara säkra på att den information som krävs blir rätt. Det krävs ingen inloggning i E-tjänsten.

  Ha det fint!
  Med vänlig hälsning, 


Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.