Förekommer det radon i mark och vatten?

Hejsan!
Planerar en eventuell flytt till Hjärnarp och undrar om det finns förekomst av radon i mark alt. vatten?

Visa bästa svaret

Kommentarer

 • Hej Tommy!

  Tack för din fråga!

  Jag tar ärendet vidare till vår miljöenhet och återkommer med svar.

  Med vänlig hälsning
  Marie Kundtjänsthandläggare
 • Hej igen Tommy!

  Nu har vi fått följande svar från vår miljöenhet:

  Ängelholm är i allmänhet att betrakta som lågriskområde när det gäller markradon. Det kan dock finnas lokala variationer och det finns även andra källor till radon så som vissa byggmaterial. Därför rekommenderar vi på miljöenheten att man gör en radonmätning. På vår hemsida finns mer information och länkar till användbara sidor när det gäller radon.

  Har du fler frågor är du välkommen att höra av dig igen. Ha en fin eftermiddag!

  Med vänlig hälsning


  Marie Kundtjänsthandläggare
  Bästa svaret
 • Hej.
  Vi ska byggs hus på Errarpängar. Unrar hur är det med radon i marken
  På Errarpsängar.
  Mvh Benny
 • Hej Benny,

  Tack för att du har kontaktat oss! 

  Jag tar din fråga vidare till miljöenheten och återkommer med svar till dig så snart jag kan.

  Med vänlig hälsning,
  Mathilda Kundtjänsthandläggare
 • Hej Benny,
  Nu har jag fått svar från vår miljöenhet gällande din fråga ovan.

  I detaljplan för området DP 1094 står följande

  ” I samband med den kompletterande geotekniska undersökningen från 2006 så gjordes även en kontroll av radon inom området. Undersökningen utfördes i 6 punkter inom området och detektorerna var utplacerade under 5 dagar i februari månad 2006. Mätningarna visade på radonhalter <5 kBq/m3. Undersökningen är endast en korttidsobservation och med hänsyn till jordart, årstid och grundvattennivå bedöms att högre mätvärde tidvis och ställvis inte kan uteslutas. Då övre gränsen för lågradonmark går vid 10 kBq/m3 så bedöms hela området klassat som lågradonmark och därmed behövs inga radonskyddande åtgärder inom området”

  Här hittar du länken till detaljplanen som finns på vår hemsida.

  Vi rekommenderar att ni gör en egen radonmätning när huset är byggt och har tagits i bruk. Det finns bra information om radon på hemsidor som exempelvis:
  Boverkets hemsida samt Strålsäkerhetsmyndighetens hemsida.


  Här står bland annat att det vanligaste sättet att mäta radon sker med så kallade spårfilmsdosor och att mätningen ska göras under den tid av året då huset måste värmas upp, vilket normalt är från 1 oktober till 30 april. Mätperioden ska vara minst två månader, men gärna tre för att få ett tillförlitligt årsmedelvärde. Efter utförd mätning skickas dosorna för analys.

  Det finns företag man kan kontakta för att beställa dosor för att kunna genomföra en mätning. Swedac har ett register över ackrediterade företag som mäter radon i inomhusluft:

  Hoppas du har nytta av informationen ovan, hör gärna av dig om du har fler funderingar.

  Ha en fortsatt fin dag,
  Med vänlig hälsning

  Susann kundtjänsthandläggare
 • Tjena Benny!
  Jag har nyligen också byggt hus och jag läste här https://xn--radonmtning-q8a.se/om-radon/ om hur radon finns naturligt i marken. Annars tycker jag att kundtjänst har svarat på din fråga utmärkt också!

  Michael Lindvall

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.