Parkeringen längs Kulltorpsvägen

Parkeringen längs Kulltorpsvägen!


Jag har påpekat det tidigare och har fortfarande åsikter om riskerna att köra längs denna väg. 


Det finns sedan länge en så kallad timglasplats för buss och två mindre vägbulor på denna väg för att minska hastigheten. Sedan flera år tillbaka har man tyvärr även godkänt parkering av bilar på denna väg för att minska hastigheten. Det är de parkerade bilarna längs vägen som är det stora problemet för att trafiken skall fungera här. 


Tyvärr så blir det ofta så att de bilar som har de parkerade bilarna på sin sida inte kan köra in till sidan eftersom det inte finns några luckor i den parkerade bilraden och då blir det alldeles för trång för ett möte. Det får till följd en av följande scenarier: 1 Den mötande bilen får kasta sig upp på gräsmattan för att undvika en avsliten backspegel 2 En av bilisterna gasar och kommer upp i MYCKET högre fart än vad som är tillåtet. 3 Många väljer att köra vägen om skolan i stället. Och det måste väl vara en tanke från kommunens sida att man vill ha så lite trafik som möjligt förbi en skola. Nu pratar jag om möte mellan två personbilar. Eftersom detta också är den väg som stadsbussen kör en gång i halvtimmen de flesta av veckans dagar ska man också ha i åtanke att bussen och en personbil överhuvudtaget inte får plats att mötas. Med de parkerade bilarna längs vägen så ökar ju även risker för olyckor när exempelvis barn ska korsa gatan från de parkerade bilarna mot Kulltorp.


Mina förslag: 1 Förbjud all parkeringen snarast möjligt. Det finns parkeringsplatser på Kulltorp som idag kostar 132 kronor i månaden. Skulle det mot förmodan inte räcka med de anvisade parkeringsplatserna så skapa nya parkeringsplatser på gräsytan vid Kulltorpsvägen istället eftersom det då inte skulle inverka på vägbredden samt att ingen skulle behöva korsa gatan. 2 Tillåt endast tidsbegränsad parkering (typ gästparkering) på vissa delar av vägsträckan så att det finns gott om utrymme med jämna mellanrum att köra in till sidan vid. 3 Sätt upp en parkeringsautomat så att de som parkerar där får betala som på alla andra platser i kommunen där det inte är villakvarter. 


Betänk att detta är en vad jag skulle kalla "matargata". Alltså en gata som finns till i syfte att transportera fordon förbi för att komma vidare till det mål man egentligen ska till. För er som inte kör här dagligen är det kanske svårt att förstå och se problemet i den verkliga proportionen (det ser kanske bra och klokt ut på skrivbordet)  men för oss som bor här och måste antingen välja vägen om skolan eller denna väg varje gång vi ska hem är det ingen rolig, säker eller trevlig lösning. Vi är många som har samma åsikt.

Kommentarer

 • Hej Mikael!
  Stort tack för dina synpunkter och förslag.
  Jag tar detta vidare till vår Trafikenhet för svar och återkommer. 

  Ha en fin dag!
  Med vänlig hälsning,
  Nicole Kundtjänsthandläggare
 • Hej Mikael!
  Nu har jag fått ett svar från vår trafikenhet och trafikingengörerna.

  Tack för dina synpunkter och åtgärdsförslag.

  Som du nämner i din skrivelse så är anledningen till att parkering är tillåtet utmed Kulltorpsvägen att hastigheterna hålls nere och vi har inte några planer på att reglera parkering på annat sätt. Det är många fotgängare och cyklister som dagligen korsar Kulltorpsvägen och för deras säkerhet är det viktigt att hastigheterna är låga.

  Att tillåta parkering på vissa delar, för att på så vis lämna utrymme för möte, är något som både kommer öka hastigheter och kommer göra det otydligt för parkörerna. Som det är idag så kan möte antingen ske vid den gamla bussfickan eller vid någon av infarterna till bostadsgatorna, t ex Axgatan.

  Gräsytan på nordöstra sidan om kulltorpsvägen är detaljplanelagd som park och parkering är därför varken tillåtet eller ändamålsenligt. Kulltorpsvägen ligger utanför de två zonområden där parkerings på kommunala parkeringsplatser är avgiftsbelagt. Zonindelningen är beslutad politiskt.

  Välkommen åter om du har fler frågor!
  Med vänlig hälsning,
  Nicole Kundtjänsthandläggare

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.