Områdesnamn Parallelltrapetsen?

Hej!

Vad är det officiella namnet på detta nya bostadsområde? De som bygger och marknadsför det kallar det Havsbaden (det säljer kanske bra) men det heter ju Parallelltrapetsen i t.ex detaljplanen. Läge förtydliga detta genom t.ex en områdesskylt, innan folkets egna försök att döpa området blir normen? Vad säger kartorna?

Personligen har jag svårt att se att områden kan vara mycket mer olika än Havsbaden och Parallelltrapetsen, och det vore synd att så kraftigt omdefinera området Havsbaden. Det området är ju gammalt, tydligt avgränsat, av kulturellt/arkitektoniskt intresse (nationalromantiskt), har helt annan detaljplan m.m. Bäst är väl ändå att ge helt nya områden nya namn?

Mvh Ville, boende vid Paletten (också granne med nya området men med eget områdesnamn)
Visa bästa svaret

Kommentarer

 • Hej Ville,

  Tack för din fråga! Jag tar den vidare till ansvarig enhet och återkommer med svar till dig.

  Ha en fin dag!

  Med vänlig hälsning
  Marie Kundtjänsthandläggare
 • Hej igen Ville,

  Nu har vi fått svar från Planenheten som skriver att det ännu inte finns något områdesnamn på Parallelltrapetsen, men området ligger i Havsbaden och för att precisera vilken del av Havsbaden det är så kallas det Parallelltrapetsen.

  Om du har fler frågor är du varmt välkommen att kontakta oss igen.

  Med vänlig hälsning,
  Mathilda Kundtjänsthandläggare
 • Hej, och tack för ert svar!

  Ska det tolkas som att ett namn kommer att läggas fram senare? ( ni skriver " det ännu inte finns"). När är i så fall senare, området är ju till stora delar redan bebyggt och det verkar vara hög tid. I folkmun råder redan förvirring, och det påverkar allt från vanliga samtal och väg beskrivningar till villaföreningars geografiska utbredning.

  Att det ligger i Havsbaden är väl för övrigt inte givet, då det är ett helt nytt och separat område som aldrig varit bebyggt. Dessutom emed n helt annan detaljplan, historia och karaktär. Svårt att se att det kunde varit mer annorlunda än Havsbaden?
 • Hej igen Ville,

  Vi återkommer när planenheten svarat på dina frågor.

  Med vänlig hälsning
  Marie Kundtjänsthandläggare
 • Hej Ville,

  Vi har nu fått följande svar från vår Planenhet:

  Havsbaden är ett stadsdelsnamn som är fastställt av kommunen. Gränsen för denna stadsdel framgår av kartan nedan:.
  Havsbaden innehåller många detaljplaner. Den äldsta gällande detaljplanen, B 202, är fastställd 1972 och den senaste detaljplanen, DP 1053, vann laga kraft 2012. De gällande detaljplanerna (inom blå begränsningslinjer) framgår av kartan nedan.


  Det är riktigt att området ni beskriver, i många år, i folkmun, har kallats för ”parallelltrapetsen” på grund av sin form. Jag kan däremot inte se att plankartorna över området (2 st) innehåller namnet. Det är endast nämnt på något ställe i planbeskrivningen gällande utredningen om geoteknik, dagvatten och VA.

  Det ingår inte i kommunens uppdrag att fastställa namn på bostadsområden. Det är upp till exploatören att kalla sitt område för vad de önskar.
  Kommunen fastställer däremot namn på kvarter och stadsdelar. Området ni beskriver ingår alltså i stadsdelen Havsbaden och innehåller flera kvarter. Kvartersnamnen spinner vidare på temat geometriska figurer och är döpta enligt kartan nedan.


  Kvartersnamnen (och gatunamnen) inom området är fastställda av kommunen.
  Vad exploatören önskar kalla sitt bostadsområde ligger alltså inte inom kommunens beslutanderätt.
  Jag hoppas att jag härmed har rett ut begreppen med de olika typerna av namn.
  Förstår att det kan vara förvillande.Havsbaden är ett stadsdelsnamn som är fastställt av kommunen. Gränsen för denna stadsdel framgår av kartan nedan.

  Om du har fler frågor är du varmt välkommen att kontakta oss igen.

  Ha en fin dag!

  Med vänlig hälsning,

  Mathilda Kundtjänsthandläggare
 • Så bra och tydligt svar Mathilda! Tusen tack!
  Malin J

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.