Ombyggnad av Margeretetorpsvägen samt VA-sanering av Gamla vägen.

Margretetorpsvägen - ombyggnad

Vad ska vi göra?
Vi bygger om Margretetorpsvägen till en stadsliknande miljö med ny gång- och cykelväg, bredare gångbana samt upphöjda anslutande korsningar. Projektet omfattar även mindre omfattande arbete på vattenledning.

Vad händer just nu?
Projektet startar vecka 33 i augusti 2020 och planeras pågå till årskiftet 2020/2021.

Omfattning av Margretetorpsvägen mellan Västra Kungsgårdsleden till Älvsborgsgatan. Gamla vägen VA-sanering

Vad ska vi göra?
Projektet omfattar omläggning av ledningsnätet för spillvatten, dagvatten och vatten.

Vad händer just nu?
Markarbetet startar i mitten på augusti 2020 och pågår till årskiftet 2020/2021.

Geografisk omfattning av arbetet på Gamla vägen. 


Berörda fastighetsägare som kommer få nya serviser har blivit kontaktade.

Fastighetsägare som berörs av vattenavstängningar har blivit kontaktade

Ängelholms kommun Rapportera olämpligt innehåll

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.