Nybyggnation av växthus

Nybyggnad av växthus 21kvm - närmare än 4 m från tomtgräns. Har fått muntligt okej av berörda grannar - vilken blankett/blanketter behövs? Bygglov/bygganmälan?
Cecilia S Rapportera olämpligt innehåll

Kommentarer

 • Hej Cecilia,

  Tack för att du har kontaktat oss!

  För att kunna svara på din fråga skulle jag behöva din adress eller fastighetsbeteckning, då bestämmelserna skiljer sig beroende på om fastigheten ligger inom eller utanför detaljplanerat område.

  Med vänlig hälsning,
  Mathilda Kundtjänsthandläggare
 • Hej Mathilda, Åkerbärsvägen i Vejbystrand är adressen

  Vänligen
  Cecilia S
  Cecilia S
 • Hej Cecilia,

  Tack för det!

  Er fastighet ligger inom detaljplanerat område och de generella reglerna är då att du kan bygga komplementbyggnader (attefallsbyggnader) till en sammanlagd byggnadsarea av 25 kvm på tomten. Högsta tillåtna nockhöjd är 4 meter och byggnaden ska ligga minst 4,5 meter från tomtgränsen. Gör det inte det, så ska grannen skriftligt godkänna samtliga ritningar på växthuset. Uppfylls dessa krav räcker det att du gör en anmälan om attefallsbyggnad. Samtliga blanketter hittar du på vår hemsida.

  Bygglov krävs däremot om befintliga byggnader är särskilt värdefulla ur historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt eller ingår i sådan miljö. Bygglov krävs också om kommunen i detaljplan kräver bygglov för den aktuella åtgärden.

  Om du har fler frågor är du varmt välkommen att kontakta oss igen.

  Med vänlig hälsning, 

  Mathilda Kundtjänsthandläggare

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.