Kommentaren du söker har flyttats till en ny diskussion, eller är borttagen.

När kan jag söka uppehåll/dispens?

Hej!

Vi ska renovera vårt hus, behöver vi ha tömning av soptunnorna under den tiden?

Kommentarer

 • Hej Johnny!

  Tack för din fråga!

  Uppehåll i hämtning av hushållsavfall och slam kan sökas för permanentboende och fritidsboende. Detta om fastigheten inte kommer att utnyttjas under ensammanhängande period av för permanentboende minst 6 månader och förfritidsboende minst 12 månader. Uppehåll kan beviljas för högst tre år i taget av Myndighetsnämnden. Uppehåll i hämtning av slam beviljas dock inte för kortare tid än ett år.

  Befrielse från hämtning av allt hushållsavfall medges under förutsättning att husen på fastigheten inte är i beboeligt skick (t ex förfallna bostäder). Befrielse ska sökas skriftligen och kan beviljas för minst tre och max 5 år i taget.

  Här kan du hitta blankett för ansökan om uppehåll/befrielse.

  Återkom gärna om du har fler frågor!

  Med vänlig hälsning,
  John Kundtjänsthandläggare

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.