När kan jag söka uppehåll/dispens?

Hej!

Vi ska renovera vårt hus, behöver vi ha tömning av soptunnorna under den tiden?

Kommentarer

 • Hej Johnny!

  Tack för din fråga!

  Uppehåll i hämtning av hushållsavfall och slam kan sökas för permanentboende och fritidsboende. Detta om fastigheten inte kommer att utnyttjas under en sammanhängande period av för permanentboende minst sex månader och för fritidsboende minst tolv månader. Uppehåll kan beviljas för högst tre år i taget av Miljö- och tillståndsnämnden. Uppehåll i hämtning av slam beviljas dock inte för kortare tid än ett år.

  Befrielse från hämtning av allt hushållsavfall medges under förutsättning att husen på fastigheten inte är i beboeligt skick (t ex förfallna bostäder). Befrielse ska sökas skriftligen och kan beviljas för minst tre och max fem år i taget.

  Här kan du hitta E-tjänsten för ansökan om uppehåll/befrielse.
  Återkom gärna om du har fler frågor!

  Med vänlig hälsning,

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.