Till senaste kommentaren

Varför får getterna gå fritt på Magnarps hed?

Hej!
Jag undrar varför getterna får skövla heden i Vejbystrand? Djuren är väl i sig ett trevligt inslag men heden ser förfärlig ut numera. Ska det vara så?

Kommentarer

 • Hej Pia,

  Tack för din fråga! Jag tar den vidare till ansvarig och återkommer med svar.

  Med vänlig hälsning
  Marie Kundtjänsthandläggare
 • Hej Pia!

  Nu har vi fått ett svar från miljöenheten som följer:

  Att heden ser annorlunda ut än den gjort de senaste åren är inget att oroa sig över, allt är i sin ordning och getterna är på heden som en naturvårdsåtgärd för att stärka den biologiska mångfalden och gynna sällsynta arter.

  Heden har förr använts som gemensam betesmark mellan de olika byarna i området och har under historisk tid varit mer eller mindre öppen som en följd av betesdriften. Heden har först långsamt slutit sig för att under de senaste ca 40 åren vuxit igen med större partier av vresros, enar, låga björkar och ekar.

  Getterna på heden gör ingen skada utan hjälper till att återskapa den sällsynta kusthedmiljön genom att beta av den invasiva arten vresros och övriga växter på heden som orsakar igenväxning, så som buskar och gräs.

  Tack vare fårens och getternas bete har sällsynta örter som trivs i den sandiga miljön på heden möjlighet att växa upp. Insekter som sandlevande bin gynnas både av blommorna som kommer upp och av att sand blottas när djuren betar och sliter på markens grässkikt.

  Heden får ett förändrat utseende från hur det sett ut de senaste årtiondena, men samtidigt börjar den likna hur det såg ut för närmare 100 år sedan när det fanns en större artrikedom på heden och när platsen användes som betesmark.

  Finns det intresse av att få veta mer om hur heden sett ut och använts historiskt går det bra att kontakta Magnarps intresseförening som har både historiska bilder över området och kunskaper om hedens historia. Information och kontaktuppgifter finns på www.magnarp.com.


  Med vänlig hälsning,
  Nicole Kundtjänsthandläggare
 • Tack för informativt svar. Jag får forska mer angående flora och fauna. Förhoppningsvis blir "heden" en rekreationsplats igen 😀
 • Hej hej!
  Jag instämmer med Pia:s oro om heden, betesteycket är nog för stort för den lilla ytan. Vresrosorna var ett stort hot, men markvegetationen är numera söndertrampad och trivialiserad och det påverkar direkt insektsfaunan. Ljung, som var dominerande tidigare, lilla blåklockan, vackra gräsarter i ax, och måror verkar helt borta (jag såg inget av detta juli 2020). Jag har inventerat insekter på heden under ca 20 år och noterar att denna störning slår på både flora och fauna, och getter går hårt åt delar av heden där inte vresrosen var ett problem. Jag skall ta kontakt med länsstyrelsen om hur uppföljningen av lokalen görs, detta ser för en lekman ut att gå helt i motsatt riktning än den avsedda.
  //Jonas

  Jonas Waldeck
 • Hej Per,

  Tack för dina synpunkter! Jag tar dem vidare till ansvariga.

  Om du har fler synpunkter eller frågor är du välkommen åter.

  Önskar dig en fin helg!
  Marie Kundtjänsthandläggare
 • Hej
  Jag satte ihop ett litet bildmaterial om hur heden förändrats de senaste 3 åren.
  Återkom gärna med frågor. Jag kommer aktivt söka svar på mina frågor om skötselplan och uppföljning så klart.
  //Jonas
  Jonas Waldeck
 • Man behöver ha ett högre betestryck under restaureringsfasen för att få bort buskar och sly och invasiva örter. Efter ett par år bör man minska trycket och gärna använda flera olika typer av betesdjur, alltså även häst och nöt. Getter är bäst i restaureringsfasen. De många betesgynnade växterna kommer att svara bra och sprida sig, men det tar några år innan floran anpassar sig. Tidpunkten på säsongen och längden på betesperioden påverkar också resultatet.


  Johan Forsberg
 • Hej,

  Jag tar er information vidare till ansvarig för heden.

  Med vänlig hälsning
  Marie Kundtjänsthandläggare

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.