Till senaste kommentaren

Varför får getterna gå fritt på Magnarps hed?

Hej!
Jag undrar varför getterna får skövla heden i Vejbystrand? Djuren är väl i sig ett trevligt inslag men heden ser förfärlig ut numera. Ska det vara så?
Pia Lindberg Rapportera olämpligt innehåll

Kommentarer

 • Hej Pia,

  Tack för din fråga! Jag tar den vidare till ansvarig och återkommer med svar.

  Med vänlig hälsning
  Marie Kundtjänsthandläggare
 • Hej Pia!

  Nu har vi fått ett svar från miljöenheten som följer:

  Att heden ser annorlunda ut än den gjort de senaste åren är inget att oroa sig över, allt är i sin ordning och getterna är på heden som en naturvårdsåtgärd för att stärka den biologiska mångfalden och gynna sällsynta arter.

  Heden har förr använts som gemensam betesmark mellan de olika byarna i området och har under historisk tid varit mer eller mindre öppen som en följd av betesdriften. Heden har först långsamt slutit sig för att under de senaste ca 40 åren vuxit igen med större partier av vresros, enar, låga björkar och ekar.

  Getterna på heden gör ingen skada utan hjälper till att återskapa den sällsynta kusthedmiljön genom att beta av den invasiva arten vresros och övriga växter på heden som orsakar igenväxning, så som buskar och gräs.

  Tack vare fårens och getternas bete har sällsynta örter som trivs i den sandiga miljön på heden möjlighet att växa upp. Insekter som sandlevande bin gynnas både av blommorna som kommer upp och av att sand blottas när djuren betar och sliter på markens grässkikt.

  Heden får ett förändrat utseende från hur det sett ut de senaste årtiondena, men samtidigt börjar den likna hur det såg ut för närmare 100 år sedan när det fanns en större artrikedom på heden och när platsen användes som betesmark.

  Finns det intresse av att få veta mer om hur heden sett ut och använts historiskt går det bra att kontakta Magnarps intresseförening som har både historiska bilder över området och kunskaper om hedens historia. Information och kontaktuppgifter finns på www.magnarp.com.


  Med vänlig hälsning,
  Nicole Kundtjänsthandläggare
 • Tack för informativt svar. Jag får forska mer angående flora och fauna. Förhoppningsvis blir "heden" en rekreationsplats igen 😀
  Pia Lindberg

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.