Till senaste kommentaren

Kan jag söka försörjningsstöd till mat och hyra?

Hejsan.

Jag har inga pengar över den här månaden och kan inte betala min hyra eller räkningar, kan jag söka försörjningsstöd?

Tack på förhand.
Susanne

Kommentarer

 • Hej Susanne,

  Tack för din fråga, vad bra att du kontaktar oss.

  När du ska ansöka om försörjningsstöd eller har frågor om ansökan är du välkommen att ringa kundtjänst, 0431-870 00.

  På kundtjänst finns några handläggare som är specialiserad på frågor kring just försörjningsstöd, är någon av dess lediga försöker de ta samtalet direkt annars tar vi dina uppgifter och ber handläggaren ringa dig.

  Den som tar emot samtalet ställer en del frågor angående vad som är orsaken till ditt behov av ekonomiskt bistånd, din nuvarande ekonomiska situation, boende och vad du själv har gjort för att lösa din situation.

  Om du bestämmer dig för att ansöka sänds en ansökningsblankett gällande försörjningsstöd hem till dig tillsammans med ett svarskuvert och information om försörjningsstöd. Efter att du lämnat in ansökan kommer du att bli kallad till ett besök med en socialsekreterare från försörjningsstödsenheten på Kuvettgatan 2.

  Tänk på att vara ute i god tid när du behöver ansöka om försörjningsstöd eftersom handläggningstiden är 2 till 3 veckor från det att du lämnat in en ansökningsblankett.


  För att man ska kunna behandla din ansökan om försörjningsstöd är det viktigt att du skickar med de handlingar som står uppräknade nedan och som är aktuella i ditt fall. I de fall som ansökan inte är komplett fördröjs handläggningen på grund av att vi måste begära kompletteringar från dig.

  • Preliminär skatteuträkning
  • Avier på samtliga inkomstuppgifter tre månader tillbaka (tex, lön, pension, a-kassa, CSN m.m) 
  • Kontoutdrag från samtliga bankkonton tre månader tillbaka.
  • Hyreskontrakt eller låneavier för boende.
  • Hyresavier
  • Kvitto på betald hyra tre månader tillbaka.
  • Kvitto på eventuellt barnomsorg tre månader tillbaka 
  • Övriga kostnader som specificeras med kvitto el dyl. (fackavgift, läkarvård/medicin, arbetsresor, avi på elräkning, övrigt)
  • Jobbsökarlista samt inskrivningsintyg från Arbetsförmedlingen
  • Beslut om ev. studiemedel, studiebidrag eller liknande från CSN
  • Beslut om eventuellt bostadsbidrag
  • Beslut om a-kassa
  • Intyg om ni har eller har haft företag nyligen.
  • Värderingsintyg på eventuell bil.
  • Har ni uppburit försörjningsstöd i en annan kommun de senaste tre månader ska beräkningen från den kommunen bifogas.

  Alla som bor i Ängelholms kommun har rätt att ansöka om försörjningsstöd, om de inte själva kan försörja sig eller tillgodose sina behov på annat sätt. Försörjningsstöd är ett komplement till den egna inkomsten och andra ekonomiska förmåner. I första hand har du ett eget ansvar att tillgodose dina behov genom egna inkomster och genom samhällets övriga bidragssystem exempelvis genom sjukpenning, pension, bostadsbidrag, underhållsstöd, barnbidrag mm.


  Du kan läsa mer ingående om försörjningsstöd, samt göra en egen provberäkning på vår hemsida här.

  Du är välkommen att återkomma med fler frågor antingen här eller via telefon 0431-870 00.

  Med vänlig hälsning,
  Kajsa Kundtjänsthandläggare

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.