Till senaste kommentaren

Utseende och innehåll på hemsidan

Vem har fattat beslut om utseendet och innehållet för kommunens hemsida?

Kommentarer

 • Hej Per-Olof!

  Tack för din fråga!

  Jag ska ta reda på informationen om vem som tagit beslut om det och återkommer därefter med ett svar till dig.

  Med vänlig hälsning,
 • Hej Per-Olof!

  Följande svar har vi inhämtat från kommunikationsenheten:

  Ängelholms kommuns nya webbplats har tagits fram i projektform. Projektet har haft en styrgrupp bestående av tjänstepersoner från olika verksamheter som fattat beslut om alla stora frågor, exempelvis utseende och upplägg av webborganisationen av publicister som ansvarar för innehållet.

  Sammankallande för styrgruppen har varit kommunens kommunikationschef. Beslut om anslag till projektet har fattats av kommunfullmäktige och både kommunstyrelsen och kommunfullmäktige har under projektet fått information kring hur arbetet fortskrider.

  Projektledaren och övriga inom projektet har även haft ett projektdirektiv att förhålla sig till i olika vägval inom projektet. Projektdirektivet slår bland annat fast att nya engelholm.se ska vara en modern webbplats som har fokus på medborgarnas behov av service och information. För att uppnå det har ett stort antal intervjuer med medborgare genomförts. Det som framkom i intervjuerna har sedan legat till grund både för hur webbplatsen utformats utseendemässigt och vilken information som finns med.

  Webbplatsen lanserades den 5 juni 2018 och vi kommer att fortsätta vidareutveckla den löpande framöver.

  Med vänlig hälsning,

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.