Till senaste kommentaren

Hastighetsbegränsning på Vallgatan från rondellen och ner till minigolfbanan.

Ett måste innan det händer en olycka. Så ock övergångsställen som  är glest belägna i denna delen av staden. Många äldre har hundar att rasta och promenerar till skogen vid denna plats.


Kommentarer

 • Hej Kerstin!
  Tack för dina synpunkter,
  jag kommer ta dessa vidare till vår trafikenhet för svar.

  Ha en fin dag!
  Med vänlig hälsning,
 • Hej Kerstin!
  Nu har vi fått svar från vår trafikenhet till dig.

  När det gäller just hastighetskontroller på en sträcka så är det en polisiär fråga där man får kontakta polisen.


  "Fartdämpande åtgärder önskas av många på våra gator och vägar inom kommunen och vi behöver se till vart behovet är som störst. Fartdämpande åtgärder används i första hand för att hantera negativa effekter som biltrafik har i våra tätorter och syftar till att öka säkerheten för oskyddade trafikanter såsom cyklister och fotgängare.
  Åtgärderna är ofta fysiska hinder, tex. gupp, pollare, sidoförskjutningar, tätortsportar, alternativ lösningar såsom blomsterlådor etc.

  Ängelholms kommun har i grunden en restriktiv inställning till användning av fartdämpande åtgärder. Anledning till denna inställning grundar sig i att åtgärderna ofta innebär att trafikproblemet förflyttas från en gata till en annan. En effekt är också att hastighetssänkningen enbart erhålls i direkt anslutning till åtgärden och att sträckorna mellan åtgärderna blir accelerationssträckor.

  Användningen av fartdämpande åtgärder innebär också en försämring av trafikmiljön för såväl kollektivtrafik som utryckningsfordon och av den anledningen är det av vikt att vid användning av fartdämpande åtgärder att det förankras med polismyndighet, räddningstjänst och Skånetrafiken.
  Fartdämpande åtgärder innebär också ett behov av extra resurser för att tex. utföra gatusopning, vinterväghållning och dagvattenhantering samt övrigt gatuunderhåll.

  Fartdämpande åtgärder i form av gupp har utöver ovanstående också effekten att det kan generera vibrationer från de fordon som kör över guppet. Vibrationerna som kan ge upphov till sättningar och sprickningar i närliggande fastigheter.
  Trots ovanstående kan det ändå bli aktuellt med fartdämpande åtgärder, exempelvis vid en förskola eller liknande.

  Som åtgärd för att få ner hastigheter använder sig gärna Ängelholms kommun av hastighetsdisplayer. Digitala tavlor som uppmärksammar och påminner föraren om att hålla hastigheten. Ängelholms kommun har två stycken hastighetsdisplayer som flyttas runt till olika platser i/vid behov. Ett dokument finns hos Trafik där platserna dit displayen ska flyttas fylls i. I dokumentet finns även en lista över platser dit kunder önskar att displayen flyttas.
   
  Hinder: grindar/bommar: 
  Vi sätter inte ut några grindar/bommar då det är en ofta förekommande orsak till singelolyckor bland cyklister. Dessa hinder försvårar också för kommunen drift, driftfordon samt framkomligheten för eventuella utryckningsfordon. Däremot arbetar vi inte aktivt med att plocka bort befintliga."

  Välkommen åter om du har fler frågor!

  Med vänlig hälsning,

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.