Frågor och svar om Ängelholms kommuns avfallstaxa 2021

Här har vi samlat några av de vanligaste frågorna om den nya avfallstaxan för 2021 som börjar gälla från den 1 april.  

Varför höjs avfallstaxan?

Den höjs eftersom kostnaderna för att samla in och ta hand om avfall har ökat. Bland annat har regeringen infört en ny förbränningsskatt. Samtidigt har intäkterna från försäljning av förpackningar på återvinningsmarknaden minskat.

Läs gärna om NSR och vad du får för din taxa

Hur mycket höjs avfallstaxan för ett standardabonnemang villa?

Den höjs med 90 kronor i månaden. Från 2475 till 3550 kronor per år.

Var hittar jag de nya taxorna?

Du hittar de nya taxorna i sin helhet på NSRs webbplats om taxa. Här finns även taxorna för 2020 i sin helhet.
NSRs sida om abonnemang (under respektive kommun) visas gällande priser för NSR:s vanligaste abonnemang. Det är priser från 2020-års avfallstaxa som visas här fram till tisdagen den 30/3. Då ändrar vi priserna till 2021-års taxa manuellt, vilket innebär att det kan uppdateras för de olika kommunerna vid olika tider.

Vem bestämmer avfallstaxan?

NSR lämnar in ett förslag på avfallstaxa till respektive kommun. Om det behövs så förs det en dialog mellan NSR och kommunen. Det är kommunfullmäktige i respektive kommun som beslutar avfallstaxan.

Varför höjs avfallstaxan olika mycket i NSR:s olika kommuner?

Varje kommun är sitt eget renhållningskollektiv, med en egen ekonomi. Att taxan ser olika ut beror på att ekonomin ser olika ut i de olika renhållningskollektiven. I Båstad finns t.ex. ett överskott och i Höganäs och Ängelholm finns ett underskott. I Bjuv, Helsingborg och Åstorp är ekonomin i balans.

Varför höjs avfallstaxan fast Ängelholmarna är bland de bästa i Sverige på att sortera?

Att avfallstaxan höjs har inget med sorteringsgraden att göra. Den höjs för att kostnaderna för att samla in och ta hand om avfallet har ökat. Bland annat har regeringen infört en ny förbränningsskatt. Samtidigt som intäkterna från försäljning av förpackningar på återvinningsmarknaden har minskat. Detta påverkar alla renhållningsbolag.

Är Ängelholms renhållningstaxa högre för att Båstadborna besöker vår Återvinningscentral?

Nej, att taxan ser olika ut beror på att ekonomin för renhållningen ser olika ut i de olika ägarkommunerna. I Båstad finns t.ex. ett överskott och i Ängelholm finns ett underskott.
Med hjälp av besökssystemet på återvinningscentralerna kan varje besök debiteras på den kommun som besökaren är folkbokförd i/äger en fastighet i.

Jag har läst i HD att NSR gjort dåliga affärer, är det därför avfallstaxan blir högre?

Nej. Avfallstaxan ska betala för vad renhållningen kostar i respektive kommun. NSR:s utvecklingsprojekt finansieras med hjälp av andra intäkter.
Läs om hur NSRs ekonomi fungerar

Kommer det att bli mer höjningar 2022?

Det kan vi inte veta än. Regeringen har gett bland annat Naturvårdsverket i uppdrag att utreda vilka delar av renhållningen kommuner ska ha ansvar för. Dessutom höjs förbränningsskatten succesivt och det kommer bli ett kommunalt ansvar för returpapper, vilket sannolikt ökar kostnaderna.

Varför försvinner vissa abonnemang?

I de flesta fall beror det på att det är väldigt få som har just det abonnemanget. NSR strävar efter att erbjuda olika alternativ och samtidigt ha ett enhetligt utbud för samtliga kommuner. Eftersom avfallstaxan är miljöstyrd så premieras abonnemang med full sortering.


Ängelholms kommun Rapportera olämpligt innehåll

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.