Farthinder på Galoppgatan

Hej, Jag vet att frågan har varit uppe tidigare angående farthinder på galoppgatan och då blev svaret att det inte var möjligt på grund av snöröjning. Min fråga är varför det funkar på andra gator? Både i andra kommuner men också här i Ängelholm. Tex i skälderviken på flera ställen, bland annat vägen ut till Lingvallen finns hela 8 farthinder på den sträckan. Om det funkar där så skulle det även funka på galoppgatan. Galoppgatan är väldigt trafikerad då den fungerar som in och utfart för hela kronslätt området och många håller hög hastighet. I detta område finns även väldigt mycket barn. Fruktansvärt om någon olycka skulle hända. Vänligen kolla över möjligheten att sätt/bygga farthinder på galoppgatan.
Visa bästa svaret

Kommentarer

 • Hej Roger!
  Tack för ditt inlägg! Jag tar din fråga vidare till vår trafikenhet och återkommer när vi får ett svar från dem.

  Ha en fin dag!
  Marie Kundtjänsthandläggare
 • Hej igen Roger!

  Nu har vi fått följande svar från vår trafikenhet:

  Gupp är ett effektivt sätt att dämpa hastigheterna men också en åtgärd som försvårar för drift samt ökar bullernivåerna, då det leder till accelerationer och inbromsningar.
  Hastighetsdämpande åtgärder är något som önskas på många gator och vägar inom kommunen och i med detta måste vi se till vart behovet är störst. Ängelholms kommun prioriterar i första hand att anlägga gupp vid:
  • Passager omkring skolor men också för att hastighetssäkra gator kring skolor till 30 km/tim
  • Huvudstråk där gång- och cykelvägar korsar en gata eller väg
  • På bostadsgator med större målpunkt i slutet av gatan, exempelvis skola eller idrottsanläggning
  Har du fler frågor är du varmt välkommen åter. Ha en bra dag!

  Marie Kundtjänsthandläggare
  Bästa svaret
 • Hej,

  Vad jag förstår av ditt svar så lägger man bara pengar på det om det är vid skolor/idrottsanläggningar. Så då är det en kostnadsfråga. Men om vi som bor på detta område bekostar det själva. Får vi lov att ansöka om lov och göra det då?


 • Hej Roger!

  Som privatperson finns inte denna möjlighet eftersom alla medborgare ska behandlas lika oberoende av vilka ekonomiska förutsättningar man besitter.

  Känner du att det är problem med att hastigheterna inte hålls finns möjligheten att kontakta polisen och be dem göra en kontroll. Du når dem på 11414.

  Med vänlig hälsning


  Marie Kundtjänsthandläggare

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.