Till senaste kommentaren

Hur går arbetet med detaljplanen för Magnarps vandrarhem?


Jag undrar hur långt arbetet med detaljplanen för Magnarps vandrarhem och dess område har fortskridit.
Mvh
Ingrid Andersson
Visa bästa svaret

Kommentarer

 • Hej Ingrid,

  Tack för att du kontaktat oss.
  Jag tar din fråga vidare till berörd enhet och återkommer till dig när vi fått svar.

  Ha en fortsatt bra dag.


  Kajsa Kundtjänsthandläggare
 • Hej igen Ingrid,


  Planenheten låter hälsa att Samrådshandlingar håller på att tas fram kopplat till detaljplanen för Magnarp 61:1

  Nu arbetar man med att ta in olika utredningar som kommer att utgöra planeringsunderlaget.

  Tidplanen just nu är att ärendet kan få ett beslut om samråd under fjärde kvartalet 2018.

  Har du fler frågor är du välkommen att återkomma.

  Trevlig sommar!
  Kajsa Kundtjänsthandläggare
 • Hej! Jag undrar då vilka som kommer att få samrådshandlingar? Magnarps intresseförening? Andra?

 • Hej Ingrid,


  Kommunen ska, enligt Plan- och bygglagen, samråda om ett förslag till detaljplan med bland andra länsstyrelsen, lantmäterimyndigheten, kända sakägare och boende som berörs.

  Vi har en sändlista över vilka som alltid ska ha handlingarna, utöver det så får de som bedöms som sakägare och ingår i fastighetsförteckning även handlingarna. Intresseföreningar mm är välkomna att höra av sig om de vill bli informerade om planarbetet.

  Samrådskretsen ska bestämmas och redovisas i samband med samrådet. Sändlistan får dock inte publiceras på kommunens hemsida utan får då hämtas hos kommunen (i enlighet GDPR). Kommunen gör en bedömning av samrådskrets, enligt intern rutin. Mer om samrådskretsen kan man läsa om på Boverkets hemsida (https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/planering/detaljplan/detaljplaneprocessen/utokat-forfarande/samrad/samradskretsen/)

  Eftersom planarbetet med Magnarps vandrarhem inte är färdigt för samråd ännu så är samrådskretsen inte bestämd än utan det görs i samband med att planförslaget går upp för beslut om samråd i kommunstyrelsen.


  Kajsa Kundtjänsthandläggare
 • Något beslut färdigt? Hur går förhandlingarna? Mvh Pernilla Göransson
 • Hej Pernilla,

  Tack för att du kontaktat oss! Vi kollar med planenheten hur det går med detaljplanen och återkommer med svar till dig.

  Ha en trevlig helg!
  Marie Kundtjänsthandläggare
 • Trevligt att det är fler som intresserar sig för vandrarhemmet. Jag skrev för månader sedan och undrade hur det gick och har ännu inte fått svar. Förhoppningsvis får du!
 • Hej Pernilla,

  Vi har ni fått följande svar från planenheten: Detaljplanen för Magnarps vandrarhem är under handläggning inför samråd. Efter parkerings- och trafikutredning görs nu en utredning av översvämningsrisk. Förutom planbeskedet är inga beslut fattade och avvägningar inte gjorda. 

  Om du har fler frågor är du varmt välkommen att kontakta oss igen.

  Med vänlig hälsning,
  Mathilda Kundtjänsthandläggare
 • Hej
  Kan man ta del av parkerings- och trafikutredningen?
  Mvh
  Patrik

 • Hej Patrik,

  Tack för att du har kontaktat oss!

  Jag tar din fråga vidare och återkommer med svar så snart jag kan.

  Med vänlig hälsning,
  Mathilda Kundtjänsthandläggare
 • Hej Patrik!

  Vår handläggare för detaljplanen kommer skicka över utredningen till dig via mail.

  Hör av dig om du har fler frågor.

  Med vänlig hälsning,
 • Hej!
  Är det möjligt att få utredningen även skickad till mig?
  Mvh
  Ingrid
 • Hej Ingrid,

  Absolut! Det ordnar vi!

  Ha en bra dag!
 • Hej

  Kan ni även skicka utredningen till mig.

  Mvh
  Eystein
 • Hej Eystein!
  Självklart! Vi skickar parkerings- och trafikutredningen som är en del i det pågående planarbetet Magnarps vandrarhem till dig.

  Ha en fin dag!
  Med vänlig hälsning,
  Nicole Kundtjänsthandläggare
 • Hej! Undrar hur planerna fortskrider och vilka beslut som tagits? Mvh Pernilla
 • Hej Pernilla,

  Tack för att du har kontaktat oss!

  Jag tar frågan vidare till planenheten och återkommer till dig med ett svar så snart jag kan.

  Med vänlig hälsning,
  Mathilda Kundtjänsthandläggare
 • Hej Pernilla!

  Planarbetet med en ny detaljplan är just nu vilande i väntan på besked från exploatören. Det senaste beslutet som togs i ärendet var när det fick positivt planbesked i Kommunstyrelsen 2016-08-17.

  Med vänlig hälsning, • vad är status på detta i nuläget? Känns som allt förfaller och inget händer. Skulle gärna vilja ta del av dokument.
  Magnus
 • Hej Magnus,

  Tack för din fråga! Jag tar den vidare till planenheten och återkommer med svar.

  Med vänlig hälsning
  Marie Kundtjänsthandläggare
 • Nu har jag läst hela tråden sedan dess början 2018. Vad är senaste nytt i frågan? Finns det ett planbesked gällande Magnarp 61:1?
  Mvh
  Camilla
  Camilla Greiff
 • Hej Camilla,

  Tack för din fråga! Statusen är att det inte kommer att göras en ny detaljplan utan man löser det direkt i bygglovet. I dagsläget har det inte inkommit någon ansökan om bygglov men fastighetsägaren ska inkomma med förhandsbesked med ideér som bygglovsenheten får pröva.

  Med vänlig hälsning
  Marie Kundtjänsthandläggare

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.