Till senaste kommentaren

Synpunkter om byggnation på Södra Utmarken

Det är med stor bestörtning man läste artikeln om tänkt byggande på Södra Utmarken i fredagens HD. Hur tänker man här? Södra Utmarken är ett populärt villaområde speciellt för barnfamiljer. De grönytor och landhockey planer som finns inne på området används flitigt av både barn och vuxna. Här finns fotbollsplan, boulebana, lekplatser och hockeyplaner. Verkligen ett levande villaområde större delen av året. Skall dessa ytor bebyggas och försvinna?
Det gröna gräs och träd stråket mellan Kullavägen och Utmarksvägen skall bebyggas med 40 radhus? Denna utgör bla. idag en ”ljudvall” mot den allt mer trafikerade Kullavägen och villaområdet. Här rastar även många hundägare sina hundar. Vem vill ha ett hus med två stora vägar på vardera sidan av sin tomt?
Sara Elmefjärd som är tillförordnad chef för kommunens mark- och exploateringsenhet säger att en av anledningarna till att bygga är den långa tomtkön. Det finns de som står i kö sedan 1970. Är det inte lite väl naivt att tro att de som stod i kö för 50 år sedan fortfarande är intresserad av att bygga på Södra Utmarken? Området byggdes just på 70-talet och det kan väl vara så att de som stod i kö redan har byggt?
Det planeras ju dessutom bebyggelse för ca 750 nya bostäder utanför Kulltorp. Skulle inte dessa räcka till? Dessutom har det väl inte varit så lätt att befolka det som idag byggs vid idrottsplatsen?
Förslaget att bygga på våra grönytor på Södra Utmarken har varit på tapeten tidigare för en del år sedan. Vi protesterade då och planerna lades på is. Vi kommer att protestera mot bebyggelse även nu. Och har förslaget klubbats i kommunstyrelsen? Det skulle vara intressant att veta vilka partier som har röstat för detta förslag så att man inte lägger sin röst på det parti vid nästa val.
Nej, tänk om tänk rätt!

Anette och Anders Berndtsson Gunvor Andreasson
Åsa och Tobias Berglund Karin och Lars Johansson
Madelene och Martin Paulsson Marie och Fredrik Johansson
Alexandra Hemert Sjöberg Christel och Robert Svensson
Jessica och Jocke Brogstam Sabina Akerö
Sandra och Kennet Andreasson Inger Hinterlach
Julia och Sebastian Lunsjö Annica Möller
Jörgen Andreasson Monica och Kurt Lundström
Thomas Ahlström Margit och Bengt Sunde´n
Lena och K_G Andersson Sofia och Adam Conde´
Familjen Hemborg Peter Salehi
Stefan Persson Jon Huhle
Angelica Ockedahl Maria och Johan Samela
Fredrika Kullsäter Therese Malmros
Jonas Börjesson Britt-Mari Andersson och L-E Wiktorsson
Tommy Andersson Micael Hellström
Siw Nilsson Mia och Lennart Törnqvist
Robert Ockedahl Rebecca Sjölund
Sara Ekelund MaikenJonsen
Anders Pålsson Josefin Björklund
Susanne Persson Sandra Johansson
Kerstin Lindh Katja och Johan Claesson
Christer Hansson Tommy Lindh
Jessica Andersson Linda och Daniel Bringle
Ulla Borg There´se och Andreas Ahl
Eva Andersson Pernilla Carlsson
Anna och Roger Svensson Elisabet Karstorp och Tony Andersson
Elisabeth och Roger Andersen

Kommentarer

 • Hej Anders,

  Tack för ditt inlägg! Jag tar detta vidare till berörd enhet och återkommer med svar.

  Med vänlig hälsning
  Marie Kundtjänsthandläggare
 • Hej igen Anders,

  Nu har jag fått följande svar från vår mark och exploateringsenhet:

  Förtätning av befintlig bebyggelse i städer har de senaste åren blivit allt mer aktuell med tanke på de stora värden som ligger i den åkermark som finns kvar runt Skånes tätorter. Det finns ännu inget beslut från politiken att pröva planläggning genom ett beviljat planbesked. Jag har varit ute och tittat i området ett par gånger innan vi sökte planbesked. Om politiken beslutar att pröva planläggning finns det all anledning att göra det igen samt självklart ha en dialog med er boende i området.


  Om vi får ett beviljat planbesked och ska börja planlägga ytorna som bostadsmark, behöver vi självklart titta på hur ytorna används idag och var dessa funktioner kan placeras istället. I samband med planarbetet får vi göra en inventering och en framtida plan för ersättningsplacering av de funktioner som finns idag på de berörda lucktomterna. Vid detaljplanearbetet utreds lämpligheten att förtäta, det är inte säkert att allt som är med i planansökan blir planlagt i slutändan. Dels beroende på markens lämplighet för bebyggelse utifrån trafik, möjlighet till vatten och avlopp, markmiljö, m.m. och dels beroende på vilka behov som finns i området utifrån social hållbarhet och barnperspektivet, och hur dessa kan tillgodoses även i framtiden. Området behöver och kommer fortsatt att ha stora sammanhängande grönområden.


  I kartskissen nedan är de områden som är med i planansökan markerade med rött. Även området mellan Kullavägen och ert bostadsområde är med i planansökan, grönt markerade ytor visar möjliga gröna släpp mellan ny bebyggelse.

  Om du har fler frågor är du varmt välkommen åter. Ha en fin helg!

  Med vänlig hälsning

  Marie Kundtjänsthandläggare

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.