Får man tvätta bilen på egen tomt?


Är det tillåtet att tvätta bilar på sin villauppfart eller på gatan utanför sin tomt i ett planerat villaområde?

Kommentarer

 • Hej Karin,

  Tack för din fråga!

  Så här står det på vår hemsida angående biltvätt. 

  Om du tvättar bilen på gatan eller garageuppfarten
  rinner tvättvattnet med miljöskadliga ämnen direkt
  ut i våra vatten, via en dagvattenbrunn. Vattnet
  som rinner ner i dagvattenbrunnarna på gatan eller
  tomten renas INTE på något sätt innan de kommer
  ut i ett vattendrag. Ska bilen bara spolas av
  ställer du den på en gräs- eller grusyta för att undvika
  att vattnet rinner till dagvattensystemet. Att
  tvätta bilen på gatan med rengöringsmedel är inte
  tillåtet enligt miljöbalken.


  Bäst är att åka till en biltvätt eller “gör-det-själv"-hall.
  Teknik med recirkulerande tvättvatten tar bort
  80 - 90 % av föroreningarna. Vissa anläggningar
  har reningsverk och annars passerar vattnet åtminstone
  en oljeavskiljare innan det leds till avloppsreningsverket.
  Från vanligt garage leds vattnet
  helt orenat till kommunens avloppsreningsverk
  där mängden miljöfarliga ämnen stör reningsprocesserna
  och försämrar slammets kvalitet.

  Hoppas detta ger svar på din fråga, annars är du välkommen att återkomma till oss.
  Kajsa Kundtjänsthandläggare

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.