Till senaste kommentaren

Ängelholmshems samverkan o kommunikation med kommunens handläggare o politiker

Hej
Jag har idag försökt komma i kontakt med både styrelse politiker och Ängelholms hems ledning.
Men har ”fastnat” i receptionerna på båda ställena o när jag försökt boka tid har inte heller detta gått.
Är det inte meningen att verksamheter inom kommunen skall samverkan o tillsammans
service till kommuninvånarna.
Utifrån frågeställningen
Att det finns behov som inte tillgodoses av kommunen avseende boendemöjligheter för normalbegåvade vuxna personer med fysiska funktionshinder med särskild tanke på policyn för Trygghetsboende

Detta är en grupp som helt står utanför något trygghetsnät utan hänvisas till ordinarie för trygghetsboende där väntetiderna uppges vara 1-1/2 år.

Förslag för särskilda skäl;

Personen har handikapptillstånd utfärdat av kommunen i denna ansökan finns ett läkarintyg som styrker funktionsnedsättningen o diagnos.

Personen använder hjälpmedel som rullstol i det dagliga livet .

Har hjälpmedel utskrivet av Region Skåne.

För icke fysiskt funktionshindrade personer i 70+ finns det många fler alternativ att välja på vad gäller boendeformer. Ängelholmshem har fastigheter på Villan där det ex på bv med halvtrappor in är möjligt alternativ.

Kommentarer

 • Hej Charlotta!
  Tack för din fråga.

  Jag kommer ta detta vidare till ansvariga verksamheter för svar och återkommer till dig när jag fått svar från dem.

  Ha en fin kväll!
  Med vänlig hälsning,
 • Hej Charlotta,

  Nu har vi fått svar från en av utredarna för området hälsa vad som gäller för kommunens verksamheter.

  "Det stämmer att Ängelholms kommun inte har boenden till personer som har fysiska funktionsnedsättningar om personen i övrigt inte är i behov av annan hjälp i sin vardag. Om en bostad behöver anpassas för att fungera för en person i dennas dagliga liv kan personen ansöka om bostadsanpassningsbidrag. Bostadsanpassningsbidrag är ett kommunalt bidrag för personer som har en funktionsnedsättning. Med bostadsanpassningsbidraget kan personen göra de anpassningar i sitt boende som är nödvändiga för att bostaden ska kunna fungera i det dagliga livet. Till exempel att ta bort trösklar, byta bort badkaret mot en dusch eller ordna en ramp vid entrén.

  Kommunen tillhandahåller boenden för personer med omfattande behov av hjälp i sin vardag som till exempel våra olika äldreboenden, bostadssocial lägenhet och boende för personer som omfattas av insatser enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Dessa boendeformer är biståndsprövade, vilket innebär att personen behöver ansöka om dessa boendeformer och ska uppfylla vissa kriterier för att ha rätt till dem.

  Kommunen har som du beskriver två trygghetsboenden. Dessa trygghetsboenden är ett ordinära boende för personer som är 70 år eller äldre. På ett trygghetsboende finns tillgång till gemensamma utrymmen och aktiviteter. Personer som redan har hemtjänst eller andra tjänster kan ta dem med dem till trygghetsboendet. Det är regelrätt köprincip till kommunens trygghetsboende och krävs inget biståndsbeslut.

  Om du önskar information om vem personen vänder sig till för att ansöka om till exempel bostadsanpassningsbidrag eller någon av kommunens boendeformer kan du vända till Ängelholms kommuns kundtjänst.


  Ring 0431- 870 00
  eller skriv till: info@engelholm.se"

  Med vänlig hälsning,

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.