Aktuella planer för Klitterbyn?

Vilka planer är fastställda och vilka är planerade för Klitterbyn?

Kommentarer

 • Hej Lasse,

  Tack för att du har kontaktat oss!

  Jag tar din fråga vidare till vår Planenhet och återkommer till dig så snart jag får ett svar.

  Mer om kommunens detaljplaner hittar du på vår hemsida.

  Med vänlig hälsning,
  Mathilda Kundtjänsthandläggare
 • Hej igen Lasse,

  Nu har vi fått följande svar från vår planhandläggare:

  Det finns en gällande detaljplan för Klitterbyn – DP 1036, som vann laga kraft år 2011. Planenheten har nyligen fått inte en ansökan om planbesked för fastigheten Klittbyn 2 (det område som är planlagt för centrumändamål idag) där man ansöker om att göra en ny detaljplan för bostäder. Vi håller på att skriva fram ett beslutsunderlag, men ärendet är ännu inte beslutat i Kommunstyrelsen.

  Om du har fler frågor är du varmt välkommen att kontakta oss igen.

  Med vänlig hälsning,
  Mathilda Kundtjänsthandläggare
 • Hej! Hur går det med detaljplanen ovan? Hur ser tidsplanen ut? När beräknas den vara klar?
  Emma
 • Hej!
  Tack för din fråga.

  Just nu har vi ett pågående detaljplanearbete för Klitterbyn 2 och bostäder.

  Att ta fram en detaljplan kan ta alltifrån ett halvår upp till flera år beroende på hur processen löper. Detaljplanen för Klitterbyn 2 är i första fasen efter att ha fått planbesked och man arbetar med att ta fram utredningar och underlag som sedan ska ut på samråd.

  Läs mer om kommunens planarbete för att se hur detaljplaner upprättas, vilka pågående detaljplaner som finns, Gällande och lagvunna detaljplaner.

  Välkommen åter om du har fler frågor!

  Med vänlig hälsning, 

  Nicole Kundtjänsthandläggare

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.